Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

SPREJEM DEVETOŠOLCEV

19.06.2017 Občina Ž.