Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Obvestilo lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč

31.08.2017 Občina Ž. 51