Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Domov Občinska uprava

Naloge in pristojnosti