Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Domov E-vloge - obrazci

Vloga za izdajo soglasja za postavitev neprometnih znakov

Osnovni podatki
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE