Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Domov E-vloge - obrazci

Vloga za pridobitev enkratne denarne nagrade diplomantom

Osnovni podatki
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE