Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Domov E-vloge - obrazci

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Osnovni podatki
Plačilo takse:
  • Spletna, word ali pdf vloga: 22,60 EUR
  • E-vloga (z digitalnim potrdilom*) : 18,10 EUR
TRR za nakazilo: SI56 01391 5910 309 167
Referenca: 1176899-7111002
Zahtevano digitalno potrdilo : NE
Rok za rešitev: 30 dni
E-obrazec obrazec
E-vloga
(z digitalnim potrdilom* - cenejša taksa)
E-obrazec obrazec
Spletna vloga
(brez digitalnega potrdila)