Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Domov E-vloge - obrazci

Naročilo reklame in drugih objav v Žetalskih novicah

Osnovni podatki
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE