Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

VPIS NOVINCEV V JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ŽETALE ENOTA VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

14.03.2018 Občina Ž.