Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

02 795 32 80
02 795 32 85
info.zetale@zetale.si
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • član - predstavnik PP Podlehnik, Damijan BRAČIČ, Zabovci 15a, 2281 Markovci
  • članica - predstavnica OŠ Žetale, Jožica PREVOLŠEK, Čermožiše 45d, 2287 Žetale
  • član, Franc GAJŠEK, Kočice 59, 2287 Žetale
  • član, Dejan VEK, Žetale 18, 2287 Žetale
  • predsednik sveta, Jožef VOGRINC, Žetale 24b, 2287 Žetale