Občina Žetale

Vloga za izdajo projektnih pogojev

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE