Občina Žetale

Vloga za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE