Občina Žetale

Vloga za priključitev na javno vodovodno omrežje v občini Žetale

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE