Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Javno naročilo "Modernizacija občinskih cest Občine Žetale v letu 2018"

02.03.2018 Občina Ž.
Splošno
02.03.2018
01.03.2018
01.03.2018
JN001214/2018-W01
23.03.2018 do 08.30
430-0003/2018
Kontaktni podatki
Milica SIMONIČ STEINER
02/795 32 87