Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Povabilo k oddaji ponudb - vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Žetale v letu 2018

26.04.2018 Občina Ž.
Splošno
26.04.2018
26.04.2018
18.05.2018 do 11.30
430-0006/2018
Kontaktni podatki
Milica SIMONIČ STEINER
02/795 32 87