Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Povabilo k oddaji ponudbe za oblikovanje in tiskanje občinskega glasila "Žetalske novice"

12.07.2018 Občina Ž.
Splošno
12.07.2018
12.07.2018
03.08.2018 do 23.59
430-0011/2018
Kontaktni podatki
Milica SIMONIČ STEINER
02/795 32 87