Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Občina Žetale