Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Domov E-vloge - obrazci

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemjlišča

Osnovni podatki
Strošek upravne takse: 22,70 EUR
TRR za nakazilo: SI56013725720309117
Referenca: 11 76716-7111002
Zahtevano digitalno potrdilo : NE
Rok za rešitev: 15 dni
E-obrazec obrazec
E-vloga
(z digitalnim potrdilom*)
E-obrazec obrazec
Spletna vloga
(brez digitalnega potrdila)