Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Domov Občina

Občinski svet

Člani občinskega sveta (mandat 2014 do 2018)