Občinska celostna prometna strategija Občine Žetale

28.000,00 EUR
Kohezijski sklad
19.600,00 EUR
V teku
Povezava
junij 2024
marec 2025