Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

18. redna seja Občinskega sveta Občine Žetale

Seja je potekala dne 21.05.2018 ob 18.00