Občina Žetale

Žetale 4, 2287 Žetale
Anton Butolen
SI91024129
1357999000
SI56 0110 0010 0019 158
BSLJSI2X
SI56 0110 0591 0309 167
SI11 76899-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

02 795 32 80
02 795 32 85
info.zetale@zetale.si

Predstavitev

1998
38
5
1300
Povezava