Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Grb in zastava občine