Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Aleš FRLEŽ, Nadole 46
  • član, Marjetka PREVOLŠEK, Žetale 8 a
  • član, Andrej HAJŠEK, Kočice 5