Uredniški odbor Žetalskih novic

02 795 32 80
02 795 32 85
urednistvo.zetale@zetale.si
Člani (mandat 2018 do 2022)