POBUDA ZA IZVEDBO POSTOPKA LOKACIJSKE PREVERITVE NA OBMOČJU OBČINE ŽETALE

Organizacijska enota

Opis postopka