Nadzorni odbor Občine Žetale

02 795 32 80
02 795 32 85
info.zetale@zetale.si
Člani (mandat 2018 do 2022)