Občina Žetale

Pravilno oranje kmetijskih površin ob javnih cestah

04.02.2019 Občina Ž.
;