Občina Žetale

Gradnja širokopasovnega omrežja

25.03.2019 Simona B.