Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Občinski prostorski načrt (OPN)