Arheološko najdišče pri Kodričevih

Kulturna dediščina
Žetale, 2287 Žetale