POZIV K POSREDOVANJU PREDLOGOV ZA IMENOVANJE PREDSEDNIKA TER ČLANOV OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ŽETALE IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV

8. 8. 2022 Simona B. (Uprava)