SPREMEMBA POZIVA ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE PREDSEDNIKA TER ČLANOV OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ŽETALE IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV

23. 8. 2022 Simona B. (Uprava)