PREDLOGA PRORAČUNOV OBČINE ŽETALE ZA LETI 2024 IN 2025- javna obravnava

15. 11. 2023 Simona B. (Uprava)