Občina Žetale

Vloga za plakatiranje

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE