Vloga za pridobitev enkratne denarne nagrade diplomantom

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE