Pobuda za pripravo OPN (občinskega prostorskega načrta)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE