Občina Žetale

Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : DA