Povabilok oddaji ponudbe za sukcesivno dobavo lesenih energentov-sekancev za proizvodnjo toplotne energije

21. 11. 2022 Simona B.
21.11.2022
Javni razpisi in javni natečaji
05.12.2022 do 10:00
430-04/2022
21.11.2022
Simona Bauman
02-795 32 87