Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva Občine Žetale v letu 2023

13. 3. 2023 Simona B.
13.03.2023
Javni razpisi in javni natečaji
31.12.2023 do 00:00
1.500,00 EUR
431-01/2023
07.03.2023
Simona Bauman
02-795 32 87